Koj puas tuaj yeem noj Bactrim DS yog tias koj ua xua rau penicillin?

Kev tshuaj xyuas los ntawmtshuaj.com. Hloov kho zaum kawg rau lub Kaum Ib Hlis 23, 2020.

Teb chaws

los ntawm tshuaj.com

Yog lawm, Bactrim DS muaj sulfamethoxazole thiab trimethoprim. Nws tsis muaj feem cuam tshuam nrog Penicillin. Nws yog nyab xeeb noj yog tias koj tsis haum rau Penicillin.

diurex max phiv los

Bactrim DS yog cov tshuaj tua kab mob thiab muaj nyob rau hauv chav kawm tshuaj hu ua sulfonamides.koj puas tuaj yeem noj ibuprofen nrog hnoos hnoos

find-drugs-conditionsmcd/penicillin-allergy

Cov Lus Nug Txog Kev Kho Mob

Cov Ntaub Ntawv Tshuaj

Cov pab pawg txhawb nqa ntsig txog

  • Penicillin (98 nqe lus nug, 106 tus tswv cuab)
  • Bactrim (65 nqe lus nug, 128 tus tswv cuab)
  • Bactrim DS (16 nqe lus nug, 48 tus tswv cuab)