Cov tshuaj sib cuam tshuam ntawm Tylenol thiab Z-Pak

Daim ntawv tshaj tawm no qhia txog cov tshuaj muaj peev xwm cuam tshuam rau cov tshuaj hauv qab no 2:

  • Tylenol (acetaminophen)
  • Z-Pak (azthromycin)

Kev sib cuam tshuam ntawm koj cov tshuaj

Tsis pom muaj kev sib cuam tshuam ntawm Tylenol thiab Z-Pak. Qhov no tsis tas txhais tau tias tsis muaj kev sib cuam tshuam. Nco ntsoov nrog koj tus kws kho mob tham.

Tylenol

Tag nrho ntawm 127 tshuaj paub tias muaj kev cuam tshuam nrog Tylenol .Z-Pak

Tag nrho ntawm 329 cov tshuaj paub tias muaj kev cuam tshuam nrog Z-Pak.

qhov sib txawv ntawm celexa thiab lexapro

Kev sib txuam tshuaj thiab khoom noj

Tsis pom muaj kev sib cuam tshuam. Qhov no tsis tas txhais tau tias tsis muaj kev sib cuam tshuam. Nco ntsoov nrog koj tus kws kho mob tham.

max koob tshuaj ntawm guaifenesin

Therapeutic duplication ceeb toom

Tsis pom muaj lus ceeb toom rau koj cov tshuaj uas koj xaiv.

Therapeutic duplication ceeb toom tsuas yog xa rov qab thaum cov tshuaj nyob rau hauv tib pab pawg tshaj qhov pom zoo kho duplication siab tshaj plaws.

Kev faib tshuaj sib cuam tshuam

Cov kev faib tawm no tsuas yog kev qhia xwb. Qhov cuam tshuam ntawm ib qho tshuaj sib cuam tshuam rau ib tus neeg tshwj xeeb yog qhov nyuaj los txiav txim siab. Nco ntsoov nrog koj tus kws kho mob tham ua ntej pib lossis tso tseg cov tshuaj.
Major Kev kho mob tseem ceeb heev. Zam kev sib xyaw ua ke; qhov kev pheej hmoo ntawm kev sib cuam tshuam ntau dua qhov txiaj ntsig.
Nruab nrab Kev kho mob tseem ceeb heev. Feem ntau zam kev sib xyaw ua ke; siv nws tsuas yog nyob rau hauv cov xwm txheej tshwj xeeb.
Me me Tsawg kawg kev kho mob tseem ceeb. Txo qhov txaus ntshai; soj ntsuam kev pheej hmoo thiab xav txog lwm yam tshuaj, ua cov kauj ruam los hla txoj kev pheej hmoo ntawm kev sib cuam tshuam thiab/los yog tsim lub phiaj xwm saib xyuas.
Tsis paub Tsis muaj cov ntaub ntawv sib tham.

Cov ntaub ntawv ntxiv

Nco ntsoov sab laj nrog koj tus kws kho mob kom paub tseeb tias cov ntaub ntawv uas tshwm sim hauv nplooj ntawv no siv tau rau koj tus kheej.