Kuv nyuam qhuav noj 800 mg ibuprofen thiab 30 mg ntawm prednisone. Qhov ntawd puas yuav zoo?

Kev tshuaj xyuas los ntawmtshuaj.com. Xov xwm tshiab hnub tim 27/10/2020.

voltaren gel dosing card

Teb chaws

los ntawm tshuaj.com

Muaj kev sib cuam tshuam nruab nrab ntawm Ibuprofen thiab prednisone. Nws tsuas yog yuav tsum tau siv ua ke ntawm tus kws kho mob cov lus qhia, thiab yuav tsum tau siv nrog kev ceev faj ua ke tshwj xeeb tshaj yog tias koj nquag mob plab nrog rau mob plab thiab los ntshav.

Ob qho tshuaj noj ua ke tuaj yeem ua rau mob plab loj hauv qee tus neeg mob.
Yog tias tom qab noj koj cov ntshav txawv txawv lossis mob plab, kiv taub hau lossis quav quav, qhia koj tus kws kho mob tam sim ntawd.Yog xav paub ntxiv txog qhov kev sib tham no saib:

gabapentin cov tshuaj tswj hwm

find-drugs-conditionsinteractions-check.php?drug_list=1310-0,1933-0&types []=major&types[]=mob&types[]=moderate&types[]=food&types[]=therapeutic_duplication

Cov Lus Nug Txog Kev Kho Mob

Cov Ntaub Ntawv Tshuaj

Cov pab pawg txhawb nqa ntsig txog

  • Prednisone (297 nqe lus nug, 1002 tus tswv cuab)
  • Ibuprofen (210 nqe lus nug, 216 tus tswv cuab)