Cov Nqi Promethazine, daim coupon thiab cov kev pab cuam neeg mob

Promethazine yog ib tug tswv cuab ntawm cov tshuaj antihistamines chav kawm thiab feem ntau yog siv rau Allergic Reactions, Allergic Rhinitis, Anaphylaxis, thiab lwm yam.

Cov npe tshuaj rau promethazine suav nrog Phenergan , Promethegan , thiab Phenadoz .

Promethazine Nqe

Tus nqi rau promethazine qhov ncauj ntsiav tshuaj 25 mg yog nyob ib ncig ntawm $ 10 rau kev muab 1 ntsiav tshuaj, nyob ntawm lub tsev muag tshuaj koj mus ntsib. Cov nqi yog rau cov neeg siv nyiaj them nyiaj nkaus xwb thiab tsis siv tau nrog cov phiaj xwm pov hwm.Daim ntawv qhia tus nqi promethazine no yog raws li kev siv cov daim npav luv nqi uas tau txais nyob rau hauv feem ntau US chaw muag tshuaj.

betamethasone dipropionate tshaj lub counter

Txhaj tshuaj

25 mg/ml promethazine txhaj tshuajlos ntawm .14 rau 25 milliliters Saib hom npe versions ntawm cov tshuaj no:

Tseem ceeb : Thaum muaj ntau yam ntawm tus nqi, cov neeg siv khoom ib txwm xav tias yuav them tus nqi qis dua. Txawm li cas los xij, vim cov khoom tsis txaus thiab lwm yam kev hloov pauv tsis paub peb tsis tuaj yeem muab qhov lav.

ntev npaum li cas caffeine tshem tawm tas mus li
50 mg/mlpromethazine txhaj tshuajlos ntawm .35rau 25 milliliters
Saib hom npe versions ntawm cov tshuaj no:

Tseem ceeb : Thaum muaj ntau yam ntawm tus nqi, cov neeg siv khoom ib txwm xav tias yuav them tus nqi qis dua. Txawm li cas los xij, vim cov khoom tsis txaus thiab lwm yam kev hloov pauv tsis paub peb tsis tuaj yeem muab qhov lav.

Qhov ncauj Syrup

6.25 mg/5 mLpromethazine qhov ncauj syruplos ntawm .13ua 473ml
Tseem ceeb : Thaum muaj ntau yam ntawm tus nqi, cov neeg siv khoom ib txwm xav tias yuav them tus nqi qis dua. Txawm li cas los xij, vim cov khoom tsis txaus thiab lwm yam kev hloov pauv tsis paub peb tsis tuaj yeem muab qhov lav.

Qhov ncauj ntsiav tshuaj

12.5 mg yog 'Promethazine qhov ncauj ntsiav tshuajlos ntawm .38rau 30 ntsiav tshuaj
Tseem ceeb : Thaum muaj ntau yam ntawm tus nqi, cov neeg siv khoom ib txwm xav tias yuav them tus nqi qis dua. Txawm li cas los xij, vim cov khoom tsis txaus thiab lwm yam kev hloov pauv tsis paub peb tsis tuaj yeem muab qhov lav.

25 mg ibPromethazine qhov ncauj ntsiav tshuajlos ntawm .70rau 1 ntsiav tshuaj
Tseem ceeb : Thaum muaj ntau yam ntawm tus nqi, cov neeg siv khoom ib txwm xav tias yuav them tus nqi qis dua. Txawm li cas los xij, vim cov khoom tsis txaus thiab lwm yam kev hloov pauv tsis paub peb tsis tuaj yeem muab qhov lav.

50 mg ibPromethazine qhov ncauj ntsiav tshuajlos ntawm .43rau 4 ntsiav tshuaj
Tseem ceeb : Thaum muaj ntau yam ntawm tus nqi, cov neeg siv khoom ib txwm xav tias yuav them tus nqi qis dua. Txawm li cas los xij, vim cov khoom tsis txaus thiab lwm yam kev hloov pauv tsis paub peb tsis tuaj yeem muab qhov lav.

Rectal Suppository

12.5 mg yog 'promethazine qhov quav suppositorylos ntawm .50rau 2 suppository
Saib hom npe versions ntawm cov tshuaj no:

yog Tylenol los yog ibuprofen zoo dua rau mob

Tseem ceeb : Thaum muaj ntau yam ntawm tus nqi, cov neeg siv khoom ib txwm xav tias yuav them tus nqi qis dua. Txawm li cas los xij, vim cov khoom tsis txaus thiab lwm yam kev hloov pauv tsis paub peb tsis tuaj yeem muab qhov lav.

25 mg ibpromethazine qhov quav suppositorylos ntawm .81rau 1 suppository
Saib hom npe versions ntawm cov tshuaj no:

Tseem ceeb : Thaum muaj ntau yam ntawm tus nqi, cov neeg siv khoom ib txwm xav tias yuav them tus nqi qis dua. Txawm li cas los xij, vim cov khoom tsis txaus thiab lwm yam kev hloov pauv tsis paub peb tsis tuaj yeem muab qhov lav.

nucynta 50 mg siab

Printable Discount Card

Daim npav luv nqi pub dawb ua haujlwm zoo li daim coupon thiab tuaj yeem txuag koj txog 80% lossis ntau dua ntawm tus nqi ntawm cov tshuaj noj, tshuaj tom khw muag khoom thiab cov ntawv sau tsiaj.

Sau Daim Npav Nqis Dawb

Thov nco ntsoov: Qhov no yog ib qho kev pab txo nqi tshuaj, tsis yog ib qho kev pab them nqi kho mob. Siv tau ntawm txhua qhov chaw loj xws li Walgreens, CVS Pharmacy, Target, WalMart Pharmacy, Duane Reade thiab 65,000 lub tsev muag tshuaj thoob tebchaws.

Promethazine Coupons thiab Rebates

Promethazine muab yuav yog nyob rau hauv daim ntawv ntawm daim coupon uas luam tau, rov qab, daim npav txuag, kev sim, lossis kuaj dawb. Qee qhov kev tshaj tawm tuaj yeem luam tawm los ntawm lub vev xaib, lwm tus yuav tsum tau sau npe, ua tiav daim ntawv nug, lossis tau txais cov qauv los ntawm tus kws kho mob lub chaw haujlwm.

Tam sim no tsis muaj Chaw Tsim Tshuaj Tshaj Tawm uas peb paub txog rau cov tshuaj no.

Cov Kev Pab Neeg Mob rau Promethazine

Cov kev pab cuam pab neeg mob (PAPs) feem ntau yog txhawb nqa los ntawm cov tuam txhab tshuaj thiab muab cov tshuaj dawb lossis luv nqi rau cov neeg tau nyiaj tsawg lossis cov neeg tsis muaj ntawv pov hwm thiab cov neeg tsis muaj pov hwm uas ua tau raws li cov lus qhia tshwj xeeb. Cov kev cai tsim nyog tau sib txawv rau txhua qhov kev zov me nyuam.

Tam sim no tsis muaj Cov Kev Pab Neeg Mob uas peb paub txog rau cov tshuaj no.