Ventolin HFA Nqe, daim coupon thiab pab neeg mob

Ventolin HFA (albuterol) yog ib tug tswv cuab ntawm cov tshuaj adrenergic bronchodilators chav kawm thiab feem ntau yog siv rau mob hawb pob - mob hawb pob, mob hawb pob - Kho, Bronchiectasis, thiab lwm yam.

Ventolin HFA Nqe

Tus nqi rau Ventolin HFA inhalation aerosol (90 mcg / inh) yog nyob ib ncig ntawm $ 33 rau ib qho 8 grams, nyob ntawm lub tsev muag tshuaj koj mus ntsib. Cov nqi yog rau cov neeg siv nyiaj them nyiaj nkaus xwb thiab tsis siv tau nrog cov phiaj xwm pov hwm.

Ib tug generic version ntawm Ventolin HFA muaj, saib albuterol nqi .Kuv puas tuaj yeem noj tshuaj probiotics nrog tshuaj tua kab mob

Qhov no Ventolin HFA nqe lus qhia yog raws li kev siv cov daim npav luv nqi uas tau txais nyob rau hauv feem ntau US chaw muag tshuaj.

Inhalation Aerosol

90 mcg/inh Ventolin HFA inhalation aerosollos ntawm .53 rau 8g Tseem ceeb : Thaum muaj ntau yam ntawm tus nqi, cov neeg siv khoom ib txwm xav tias yuav them tus nqi qis dua. Txawm li cas los xij, vim cov khoom tsis txaus thiab lwm yam kev hloov pauv tsis paub peb tsis tuaj yeem muab qhov lav.

Printable Discount Card

Daim npav luv nqi pub dawb ua haujlwm zoo li daim coupon thiab tuaj yeem txuag koj txog 80% lossis ntau dua ntawm tus nqi ntawm cov tshuaj noj, tshuaj tom khw muag khoom thiab cov ntawv sau tsiaj.

Sau Daim Npav Nqis Dawb

Thov nco ntsoov: Qhov no yog ib qho kev pab txo nqi tshuaj, tsis yog ib qho kev pab them nqi kho mob. Siv tau ntawm txhua qhov chaw loj xws li Walgreens, CVS Pharmacy, Target, WalMart Pharmacy, Duane Reade thiab 65,000 lub tsev muag tshuaj thoob tebchaws.

Ventolin HFA daim coupon thiab Rebates

Ventolin HFA cov kev muab yuav yog nyob rau hauv daim ntawv ntawm daim coupon luam tawm, rov qab, daim npav rho nyiaj, kev sim, lossis kuaj dawb. Qee qhov kev tshaj tawm tuaj yeem luam tawm los ntawm lub vev xaib, lwm tus yuav tsum tau sau npe, ua tiav daim ntawv nug, lossis tau txais cov qauv los ntawm tus kws kho mob lub chaw haujlwm.

Tam sim no tsis muaj Chaw Tsim Tshuaj Tshaj Tawm uas peb paub txog rau cov tshuaj no.

Cov Kev Pab Neeg Mob rau Ventolin HFA

Cov kev pab cuam pab neeg mob (PAPs) feem ntau yog txhawb nqa los ntawm cov tuam txhab tshuaj thiab muab cov tshuaj dawb lossis luv nqi rau cov neeg tau nyiaj tsawg lossis cov neeg tsis muaj ntawv pov hwm thiab cov neeg tsis muaj pov hwm uas ua tau raws li cov lus qhia tshwj xeeb. Cov kev cai tsim nyog tau sib txawv rau txhua qhov kev zov me nyuam.

Tus Muab Kev Pab: HealthWell Foundation Copay Program

Cov kev cai tsim nyog:
 1. Tej zaum yuav muaj kev pov hwm
 2. Ntau yam
 3. FDA Pom Zoo Kev Ntsuas - Saib Qhov Kev Pabcuam Lub Vev Xaib kom paub meej
 4. Tus neeg mob yuav tsum tau nyob hauv Asmeskas.
 5. Qhov kev pab cuam no muab kev pab nyiaj txiag rau cov tib neeg tsim nyog los them nyiaj npib, them nqi, nqi kho mob thiab txiav tawm rau qee yam kev kho mob. Tsis tas li ntawd, rau cov neeg uas tsim nyog tau txais kev pov hwm kev noj qab haus huv, tab sis tsis tuaj yeem them tus nqi pov hwm, lub hauv paus tuaj yeem pab tau los ntawm kev them qee qhov lossis tag nrho cov nqi kho mob ntawm cov nqi pov hwm. Tus neeg mob raug kho rau ib tus kab mob tshwj xeeb uas muaj peev xwm thiab muaj kev pov hwm them nqi kho mob rau tus kab mob no. Hu rau cov tshuaj tam sim no feem ntau raws li daim ntawv teev npe yuav raug hloov.
Cov tshuaj siv tau:
 • Ventolin HFA (albuterol) Aerosol; Kev nqus pa

Xav paub ntxiv thov hu rau:800-675-8416 Mus saib lub vev xaib

tylenol sinus thiab mob taub hau

Tus Muab Kev Pab: Patient Access Network Foundation (PAN)

Cov kev cai tsim nyog:
 1. *Saib Cov Lus Qhia Ntxiv hauv qab no
 2. Ntawm 400-500% ntawm FPL
 3. FDA Pom Zoo Kev Ntsuas - Saib Qhov Kev Pabcuam Lub Vev Xaib kom paub meej
 4. Yuav tsum nyob thiab tau txais kev kho mob hauv Asmeskas
 5. * Cov neeg mob yuav tsum muaj ntawv pov hwm kev noj qab haus huv thiab lawv cov ntawv pov hwm yuav tsum them cov tshuaj tsim nyog uas lawv nrhiav kev pab. Hu rau cov tshuaj tam sim no feem ntau raws li daim ntawv teev npe yuav raug hloov thiab cov tshuaj uas koj tab tom nrhiav kev pab yuav tsum kho tus kab mob ncaj qha. Nco tseg: Txhua qhov kev tso npe tshiab tam sim no ua tiav hauv hluav taws xob lossis hauv xov tooj. Hu rau qhov program kom paub meej.
Cov tshuaj siv tau:
 • Ventolin HFA (albuterol) Aerosol; Kev nqus pa

Xav paub ntxiv thov hu rau:866-316-7263 ib Mus saib lub vev xaib

Tus Muab Kev Pab: GSK Reimbursement Resource Center

Cov kev cai tsim nyog:
 1. Tej zaum yuav muaj kev pov hwm
 2. Tsis qhia tawm
 3. Kev kho mob tsim nyog / kuaj mob
 4. Tus neeg mob yuav tsum yog neeg nyob hauv Asmeskas.
 5. Qhov kev pab cuam no pab cov neeg mob thiab cov kws kho mob hauv Teb Chaws Asmeskas nrog kev pab them nqi kho mob, them nyiaj rov qab thiab teeb meem coding rau qee yam khoom GSK.
Cov tshuaj siv tau:
 • Ventolin HFA (albuterol) Aerosol; Kev nqus pa

Xav paub ntxiv thov hu rau:800-745-2967 Ib Mus saib lub vev xaib

Tus Muab Kev Pab: GSK Patient Assistance Program

Cov kev cai tsim nyog:
 1. Yuav tsum tsis muaj kev pov hwm
 2. Ntawm lossis qis dua 250% ntawm FPL
 3. Tsis xav tau
 4. Tus neeg mob yuav tsum nyob hauv ib qho ntawm 50 lub xeev, Cheeb Tsam ntawm Columbia, lossis Puerto Rico * thiab siv US txoj kev kho mob.
 5. Cov neeg mob tuaj yeem thov ntawm lawv tus kheej lossis nrog kev pab los ntawm tus kws lij choj. Fax lossis xa cov ntaub ntawv sau npe nkag mus rau qhov kev zov me nyuam nrog tus neeg mob lub npe thiab hnub yug ntawm txhua nplooj ntawv (faxed tshuaj tsuas yog siv tau yog faxed ncaj qha los ntawm tus kws kho mob lub chaw ua haujlwm). Cov neeg mob tsim nyog yuav tau txais 90 hnub muab tshuaj rau lawv lub tsev nyob rau hauv 7 hnub ntawm faxed cuv npe kawm ntawv (xa mus rau npe yuav siv sij hawm ntev dua kom tau txais tshuaj). Yog tias cov ntaub ntawv sau npe raug xa los ntawm kev xa ntawv, tsuas yog xa daim ntawv pov thawj ntawm Cov Ntaub Ntawv Nyiaj Tau Los Hauv Tsev. Tsis txhob xa cov nyiaj tau los qub lossis cov ntaub ntawv se. Cov ntaub ntawv xa tuaj tsis tuaj yeem xa rov qab. * Cov neeg nyob hauv Puerto Rico tsis tsim nyog rau cov khoom siv tshuaj tiv thaiv.
Cov tshuaj siv tau:
 • Ventolin HFA (albuterol) Aerosol; Kev nqus pa

Xav paub ntxiv thov hu rau:866-728-4368 ib Mus saib lub vev xaib